piro studio creative agency

Scrum, czyli skuteczne zarządzanie procesami projektowymi

Branża IT podczas dynamicznego rozwoju opracowuje wiele protokołów działań i standardów zachowań, idealnie sprawdzających się przy współpracy nad złożonymi projektami deweloperskimi. Jedną z metodyk związanych z zarządzaniem procesami jest Scrum. W tekście pokrótce opiszemy główne cechy i ogólne założenia tej metody.

Scrum a Agile

Scrum opiera się na manifeście Agile (Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania). Manifest Agile był odpowiedzią na rynkowe zmiany przy tworzeniu oprogramowania. Opisywany jest przez cztery istotne punkty tworzące szkielet manifestu, a tym samym wpływające na metodę Scrum.
Agile na pierwszym miejscu stawia interakcje międzyludzkie, współpracę z klientem, odpowiednio dynamiczne i elastyczne reagowanie na zmiany w tworzonym projekcie, a także przedkłada działające oprogramowanie nad jego dokumentację. Procesy tworzenia oprogramowania zgodne z opisanym manifestem związane są z działaniami iteracyjno-przyrostowymi, czyli takimi, które opierają się na zdyscyplinowanym i elastycznym zarządzaniu projektem. Gdy wiemy już, na czym opierana jest metodyka Scrum, możemy wymienić jej najważniejsze cechy.

Czym jest Scrum?

Metodyka Scrum opiera się na kilku ważnych elementach, które wytyczają ogólne kierunki zarządzania projektami.
Podstawową jednostką metody Scrum są sprinty. Oznaczają one poszczególne etapy prac nad projektem i trwają nie dłużej niż miesiąc. Podczas sprintu zespoły deweloperskie mają za zadanie przedstawić realny owoc swoich działań. Przebieg musi być wartościowy z punktu widzenia prac nad projektem.
Przy planowaniu sprintów niewielkie grupy deweloperów (zwykle do 9 osób) wybierają zadania o najwyższym priorytecie. Proces ten poprzedza zbieranie doświadczeń użytkowników oprogramowania, zbieranie ich w tzw. historyjki, które determinują prace zespołu.
Przy realizacji sprintu ważne są wyniki oraz realizacja założeń, sam proces pracy deweloperów oraz metody implementacji działań nie powinny podlegać ingerencji ze strony Właściciela Produktu. Każdego dnia lub w innych możliwie krótkich okresach, zespół powinien znajdować czas na spotkania, na których omawiane są bieżące postępy.
Pod koniec sprintu wykonuje się dokładny jego przegląd. Analizuje się wykonane prace, ich jakość, a także określa się wstępny termin rozpoczęcia kolejnego sprintu związanego z tworzeniem oprogramowania.

Scrum w punktach

  • planowanie sprintu
  • zbieranie i tworzenie rejestru wymagań użytkowników i Właściciela Produktu
  • opracowywanie rejestru założeń i zadań przebiegu
  • realizacja wraz z regularnymi konsultacjami wśród zespołu deweloperskiego
  • przegląd sprintu

Chciałbyś rozpocząć nowy projekt?

Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy odpowiednią wycenę, opowiemy o szczegółach i procesie wdrożenia oraz o dotychczasowych realizacjach.

skontaktuj się z nami

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

  • (nie będzie widoczny)