piro studio creative agency

Dolina Fotowoltaiki

wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami

Naszym zadaniem było

  • opracowanie szaty graficznej strony
  • integracja z systemem CMS
  • opracowania panelu zarządzania uczestnikami

Głównym celem Doliny Fotowoltaiki jest wzrost innowacyjności członków powiązania kooperacyjnego dzięki współpracy.

Dolina Fotowoltaiki tworzy platformę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Dolina Fotowoltaiki ma zapewnić powstawanie nowych, innowacyjnych produktów, dostęp do know-how, wymianę wiedzy oraz rozwój współpracy między członkami powiązania.

Typografia i kolory