piro studio creative agency

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Naszym zadaniem było

  • opracowanie nowej szaty graficznej stron
  • integracja z systemem CMS
  • stworzenie szybkiej i prostej możliwości zarządzania bazą aktualności, wydarzeń oraz szkoleń
  • przygotowanie slidera

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.